Աշակերտական խորհուրդ

Վանանդի միջնակարգ դպրոցում ակտիվ գործունեություն է ծավալում աշակերտական խորհուրդը, որը պարբերաբար կազմակերպում է միջոցառումներ, թիրախավորում և լուծումներ է փնտրում համայնքային խնդիրների համար։

Աշակերտական խորհրդի կարևոր հենակետը կառավարման մոդելն է, որը յուրացվելով աշակերտների կողմից՝ պատրաստում է մեծ կյանքին պատրաստված քաղաքացիներ։ Մասնավորապես աշակերտական խորհուրդը կազմվում է դասարաններում ընտրված ներկայացուցիչներից, իսկ նախագահը ընտրվում է համադպրոցական ընտրությամբ։