Առցանց Կրթություն

2020 թվականի մարտից ծագած իրավիճակը նոր մարտահրավեր էր՝ էլ ավելի մեծ չափով տեխնոլոգիաների՝ կրթական գործընթացում կիրառելու ճանապարհին։ Տարբեր միջոցառումներ ձեռնարկվեցին, որպեսզի ապահովենք աշակերտների կրթության շարունակականությունը։ 
Այստեղ դուք կարող եք գտնել մեր անցած օնլայն դասերի, վեբինարների հղումները։